Menu

Belønning

Det handler om løn, udviklingsmuligheder og om at føle sig set, hørt og respekteret.

Anerkendelse, ris og ros øger motivation og involvering. Det er BELØNNING.

 

Se filmen og snak om belønning i jeres butik

FORANDRINGER

REAKTIONER PÅ FORANDRINGER

 

Vi reagerer alle forholdsvis ens, når vi møder forandringer, men der er forskel på, hvor kraftigt vi reagerer, hvilket bl.a. hænger sammen med den indflydelse forandringen har. De typiske faser du kommer igennem er:

 

 1. 1. overraskelse, hvor man oplever, at forandringen ikke lever op til de forventninger, man havde
 2. 2. benægtelse, hvor man fortsætter med de gamle vaner og rutiner
 3. 3. modstand, hvor man bekæmper den nye virkelighed
 4. 4. accept, hvor man anerkender behovet for forandring og slipper den gamle adfærd
 5. 5. personlig forståelse, hvor forandringen begynder at give mening for en
 6. 6. integration, hvor det nye bliver ”normalt”.

 

Hvordan du reagerer, kan hænge sammen med:

 

 • Din accept af forandringen, og om du ser forandringen som gavnlig eller skadelig for dig selv,
 • Om du har mulighed for at bruge dine kompetencer,
 • Graden af selvbestemmelse i arbejdet og virksomhedens kultur,
 • Forandringsprocessens kvalitet og måde at blive implementeret på, fx information om forandringen, den støtte, som du får fra lederen og dine kolleger.

 

Hvordan du reagerer, kan også hænge sammen med personlige faktorer, fx

 

 • Alder og køn,
 • Personlig robusthed og tro på egne evner til at håndtere situationen samt måden du normalt håndterer udfordrende eller stressende situationer på,
 • Hvordan du normalt foretrækker at arbejde på, fx rutinepræget og med faste planer eller mere fleksibelt.