Menu

Om social kapital

Retfærdighed


Retfærdighed handler om, at man bliver retfærdigt behandlet. Det kan både være ift. de processer, der foregår på arbejdspladsen fx tilrettelæggelse af arbejdet og ift. fordeling af  goder, fx kurser.

Du kan overveje følgende om tillid og retfærdighed:

 

  • kan I stole på ledelsens udmeldinger?
  • kan I frit give udtryk for meninger og følelser?
  • bliver konflikter løst retfærdigt?
  • bliver I anerkendt for et godt stykke arbejde?
  • bliver arbejdsopgaverne fordelt retfærdigt?
  • bliver beslutninger taget på et klart og gennemskueligt grundlag?
  • ved alle, hvornår og hvordan de får indflydelse på beslutningerne?

Hvis der nogle af ovenstående forhold, som du mener, der kan blive bedre, vil det være oplagt at tage temperaturen på den sociale kapital og komme i gang med at opbygge social kapital på jeres arbejdsplads.

Når man taler om social kapital, er forskellige relationer i virksomheden i fokus. Det kan være
Samlende relationer, der knytter medlemmer af en arbejdsgruppe eller afdeling sammen
Brobyggende relationer  mellem arbejdsgrupper eller afdelinger
Forbindende relationer mellem ledelse og medarbejdere i forskellige afdelinger eller grupper

Det er op til den enkelte virksomhed, hvilke og hvor mange typer relationer de vil arbejde med.