Menu

Opbyg social kapital

Sæt fokus på tillid


Tillid er, som retfærdighed, afgørende for, at samarbejde kan fungere godt og effektivt.


Udvis tillid til hinanden
Tillid handler om, hvorvidt I kan regne med hinanden. En leder kan vise tillid til sin medarbejdere ved fx at uddelegere ansvar til dem med forventning om, at medarbejderne gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne. Som medarbejder viser du tillid til ledelsen ved at stole på de udmeldinger du får og at ledelsen varetager jeres fælles bedste.
Arbejdspladser, hvor man har høj grad af tillid, er altså præget af, at både medarbejdere og ledelse er villige til at løbe en risiko fx ved at give beslutningskompetence til andre eller ved at lytte til andres synspunkter og tage dem seriøst.

Optræd troværdigt
Ved at optræde troværdigt skaber I tillid hos hinanden, og det skal der arbejdes med hele tiden. Følgende kan være med til at opbygge troværdighed:

 

  • Velvillighed – I viser jeres gode hensigter og udnytter ikke sårbarhed
  • Kompetence – I viser, I ved, hvad der bliver talt om
  • Konsistent adfærd – I har en gennemskuelig og forklarlig adfærd
  • Integritet – I mener og gør, hvad I siger
  • Uddelegering af kontrol – I viser selv tillid ved at give kompetence til andre
  • Lydhørhed – I tager andres synspunkter seriøst