Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Alt om psykisk arbejdsmiljø i butikken – nu også på engelsk

Rigtig mange ansatte i butikkerne har ikke dansk som modersmål. Det kan give udfodringer i butikkerne, fordi det kan være vanskeligt for udenlandske medarbejdere at forstå regler, værktøjer, instruktionsvideoer mm, som kun findes på dansk.

Derfor har BFA handel nu oversat hele hjemmesiden DetDuMærker.dk til engelsk.

Det betyder, at I nu kan hente viden, værktøjer og inspiration til både medarbejdere, ledere og arbejdsmiljøgrupper på både dansk og engelsk.

De engelsksprogede sider rummer nyttig viden og metoder til både medarbejdere, ledere og medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne. Oversættelsen er  gennemført én til én. Det betyder, at hvis I har fundet en nyttig tekst eller et godt værktøj på dansk, så kan I finde den samme tekst på engelsk.

Overblik: Det finder du på den engelske side

Det betyder, at du kan finde bl.a. disse værktøjer og informationer på både dansk og engelsk:

God fornøjelse med at bruge den engelske hjemmeside!

 

Sommeren kommer: Tag godt imod de unge nyansatte

Sommertiden betyder mange unge nyansatte i butikker og supermarkeder. For mange unge er det deres første job, mens andre er mere erfarne. For dem alle gælder, at de har brug for en god velkomst og introduktion til det nye job. Det er med til at sikre, at de unge trives i jobbet, og at de ikke har risiko for at komme tilskade.

BFA Handel har udviklet film, pjecer og tjeklister, som I kan bruge i butikken til at give de unge en god introduktion, og til at få overblik over reglerne for, hvilke arbejdsopgaver unge må udføre i butikken.

 

De unge har særligt brug for at få anerkendelse, for at få hjælp og støtte i den første tid og for at finde mening i arbejdet. De har også brug for at blive godt rustet til at håndtere mulige konflikter med kunder eller endda krænkelser og chikane.

Det er alt sammen emner, som du kan læse mere om her på hjemmesiden.

Overblik: Værktøjer om materialer

Find en lang række tjeklister, introduktionsfilm og kampagnematerialer om unges arbejdsmiljø og god modtagelse af unge nyansatte i BFA Handels nyhedsbrev fra juni 2021.

Corona i butikken – uden konflikter: Fem nye film fra BFA Handel

Konflikter kan ikke undgås – heller ikke i kunderelationer, hvor der kan være mange interesser på spil. Men man kan lære at håndtere konflikter konstruktivt, målrettet og ligeværdigt, og skabe gode løsninger for både forretningen og kunden.

Forebyggelse af konflikter er blevet ekstra aktuelt under corona-epidemien, hvor der let kan opstå diskussion med fx kunder som ikke respekterer reglerne om afstand, håndsprit og mundbind.

Se filmene og snak sammen om jeres oplevelser. Brug dem sammen med dialogmaterialet.

 

BFA Handel har udviklet en serie små film, som kan hjælpe jer, når I skal gøre kunderne opmærksomme på at følge myndighedernes retningsliner og bære mundbind i butikken, bruge håndsprit, holde afstand og handle ind alene – uden at det fører til konflikter.

Fire hurtige om social kapital

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer i butikken. Der er en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og kvaliteten og produktiviteten af det daglige arbejde. En høj social kapital er også med til at give øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

Har I en høj social kapital?

Hvis I vil arbejde med at styrke den sociale kapital, er det klogt at starte med at kortlægge, hvor stor jeres sociale kapital er allerede.

Hvis I er en mindre butik med op til ca 15 medarbejdere, kan I tage en hurtig temperaturmåling med skemaet Fire hurtige om social kapital. I kan fx gøre det på et personalemøde, hvor I udfylder skemaet og diskuterer resultaterne. Det kan gøres på en halv til en hel time.

De tre nøglebegreber i social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne og kaldes ofte ”de tre diamanter”.

 

Arbejdsmiljøgruppen er en naturlig part, hvis I vil arbejde med at kortlægge og styrke jeres sociale kapital. Det, at arbejdsmiljørepræsentant og måske tillidsrepræsentant deltager i indsatsen, kan være med til at skabe tillid blandt medarbejderne.

APV med dialogmetoden

Dialogmetoden er en god måde at tage fat på det psykiske arbejdsmiljø i en åben snak mellem medarbejdere og ledelse – fx på et personalemøde. I kan også bruge dialogmetoden til at gennemføre de første faser af en egentlig arbejdspladsvurdering, APV.

Fordele ved en dialog på personalemødet

Dialogmetoden er en god måde at inddrage alle på arbejdspladsen i at skabe trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø i butikken. Metoden giver fælles ejerskab og engagement, fordi alle kan bidrage til at finde gode løsninger. Samtidig kan I måske få flere aspekter og nuancer frem, fordi alle kan komme til orde.

Dialogmetoden fungerer bedst, hvis alle deltagere er åbne, lyttende og konstruktive. Lyt til hinanden, prøv at forstå hinandens synspunkter og anerkend, at der kan være flere meninger om en sag.

Brug personalemødet som en del af APV

Med dialogmetoden kan leder og arbejdsmiljøgruppe gennemføre de fleste af APV-processens faser på én gang på et personalemøde: I kan kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, I kan analysere og diskutere det som kommer frem, I kan finde løsninger og prioritere de mulige indsatser. På den baggrund kan ledelse og arbejdsmiljøgruppe lave en handlingsplan for, hvordan I kommer i mål.