Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Guide til APV-processen

Værktøj til leder og arbejdsmiljøgruppe: Sådan kan I udarbejde en arbejdspladsvurdering, APV, i butikken. Læs her om kravene til APV, roller og ansvar, APV’ens fem faser, forslag til metoder m.m.

 

APV: Det centrale værktøj i arbejdsmiljøarbejdet

APV er et vigtigt redskab i arbejdsmiljøindsatsen og en af de obligatoriske opgaver for arbejdsmiljøgruppen at deltage i. APV bruges både i forhold til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø – og de to aspekter af arbejdsmiljøet vil ofte hænge sammen og påvirke hinanden.

Der er to mål med APV. Den hjælper ledelse og arbejdsmiljøgruppe til at:

  • Følge og overvåge arbejdsmiljøet på en systematisk måde, så I kan opdage problemer i tide.
  • Lægge en plan for, hvordan ledelse og medarbejdere skal løse de problemer, som APV’en afdækker.
Hvornår skal I lave en APV?

Alle arbejdspladser, som har ansatte, skal udarbejde en APV, og den skal revideres mindst hvert 3. år. I skal desuden revidere APV’en, når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder – hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan fx være, hvis I får en ny teknologi i kasserne, en ny organisering eller hvis i bygger om i butikken.

Det kan også være nødvendigt at justere APV’en, hvis I får ny viden eller nye erfaringer. Det gælder fx hvis der sker en arbejdsulykke, eller hvis i opdager, at der er problemer i det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.

Eksempler:
  • Hvis en dagligvarebutik beslutter at flytte kasselinjen, kan en APV afdække mulige konsekvenser for det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Vil den nye placering fx give risiko for træk? Bliver kassemedarbejderne dårlige beskyttet mod vrede kunder? Bliver det sværere at holde øje med, hvad der foregår i butikken?
  • Hvis en medarbejder bliver gravid, skal I kortlægge hendes arbejdsmiljø med en APV for at sikre moderen og fosteret mod skadelige påvirkninger.
  • Hvis I indfører ny teknologi, fx nyt kasse-system eller et nyt overvågningssystem, kan I bruge APV’en til at kortlægge konsekvenserne.
Hvem skal lave APVen?

Det er et krav, at ledelse og medarbejdere samarbejder om at lave APV’en. Hvis I har en arbejdsmiljøgruppe, skal gruppen deltage i APV-arbejdet. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøgruppe, kan fx en tillidsmand eller en valgt repræsentant indgå i arbejdet på medarbejdernes vegne.

Reglerne for APV er fastlagt i AT-vejledning D.1.1-3 om arbejdspladsvurdering (APV)

 

Altid fem faser i APV-processen

Arbejdspladsvurderingen er en rullende proces, som altid består af fem faser: Kortlægning, analyse, inddragelse af sygefravær, handlingsplan og opfølgning. De fem faser fremgår af Arbejdstilsynets regler.

Før I går i gang

Før I går i gang, skal leder og arbejdsmiljøgruppe (eller en repræsentant for medarbejderne, hvis I ikke har en egentlig arbejdsmiljøgruppe) blive enige om, hvad I vil opnå: Skal APV’en have et specielt fokus – fx stress, konflikter eller generel trivsel? Hvordan vil I gribe det an? Hvem skal involveres og hvorfor? Hvilken metode vil I anvende? Fordel opgaverne mellem jer og læg en tidsplan.

Husk at informere alle om, hvad I planlægger at gøre – fx på et personalemøde, på intranettet eller på opslagstavlen.

 

De fem faser i APV-processen:

Flere krav til APVen

  • APVen skal være skriftlig. Men der er ikke fast krav om, hvor meget der skal skrives.
  • APVen skal være placeret i butikken, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den. Den kan fx hænge på væggen i kantinen, stå i et ringbind på kontoret eller ligge på intranettet. Det vigtigste er, at medarbejderne og ledelsen ved, hvor de kan finde den.
  • Ledelse og medarbejdere skal samarbejde om APV.

Mere viden og materialer om APV

Hjemmesiden APV i butik er udarbejdet af BFA Handel. Læs mere om APV-metoder til alle typer af butikker og hent en elektronisk APV-tjekliste, som kan tilpasses præcis til jeres egne behov. Se hjemmesiden (åbner i nyt vindue).

Hjemmesiden Lukop.nu er udarbejdet af BFA Handel og præsenterer en lang række cases, eksempler og erfaringer med det praktiske arbejde for et godt arbejdsmiljø i detailhandlen. hent inspiration og ideer til arbejdet. Se hjemmesiden (åbner i nyt vindue).

Her på hjemmesiden Det du mærker ligger en række andre materialer, som I kan bruge i APV-processen: