Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Arbejdstilsynets regler om psykisk arbejdsmiljø

Få overblik og direkte links til Arbejdstilsynets regler og vejledninger om det psykiske arbejdsmiljø og om arbejdsmiljøorganisationen.

Hvad er der regler og love om?

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene i butikken er sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Det fremgår af Lov om arbejdsmiljø. Det betyder, at arbejdsgiveren (og den daglige leder) skal sikre, at de ansatte ikke bliver syge af at gå på arbejde.

Det er en meget bred formulering – og derfor har Arbejdstilsynet udarbejdet en række AT-vejledninger, som beskriver, hvordan man i praksis kan sikre, at arbejdsforholdene er i orden. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø kan du se de vigtigste vejledninger neden for.

 

Tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet kan komme på besøg i butikken og tjekke arbejdsforholdene, og om I har styr på APV, procedurer og retningslinjer, instruktion af nye medarbejdere og meget andet. Læs, hvordan et tilsyn foregår, og hvordan I forbereder jer på et tilsyn på Arbejdstilsynets hjemmeside (åbner i nyt vindue).

 

Hvilke forhold kan Arbejdstilsynet gå ind i?

Arbejdstilsynet kan gå ind i sager og træffe afgørelser, hvor problemer i det psykiske arbejdsmiljø direkte eller indirekte er forårsaget af den enkeltes arbejdsfunktion. Det betyder, at problemerne typisk har deres udspring i arbejdsprocessen, i arbejdsmetoder eller de fysiske rammer for at udføre arbejdet. Arbejdstilsynet kan altid gå ind i sager om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, og træffe afgørelser i sagerne, uanset årsagerne til problemerne.

Den type problemer kan fx handle om stor arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav i arbejdet eller fysisk vold og trusler fra fx kunder eller klienter. Uanset problemernes karakter vil det altid være en forudsætning for, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse, at der er dokumentation for, at problemerne udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.

 

Arbejdstilsynets reaktioner

Hvis reglerne ikke er overholdt, har Arbejdstilsynet mulighed for en række forskellige reaktioner, afhængig af hvor alvorlig overtrædelsen er. Reaktionerne spænder fra vejledning, over påbud til regulære forbud mod at arbejde. Læs mere om de forskellige reaktioner på Arbejdstilsynets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

 

De vigtigste vejledninger fra Arbejdstilsynet