Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Roller og ansvar i arbejdsmiljøindsatsen

Et godt psykisk arbejdsmiljø skabes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø er derfor en fælles opgave for alle på arbejdspladsen.

Hvornår skal man have en arbejdsmiljøorganisation?

Arbejdsmiljøloven kræver, at ledelse og medarbejdere samarbejder om et godt arbejdsmiljø.

  • Hvis I er flere end 10 medarbejdere i butikken, skal I have en formel arbejdsmiljøorganisation, og medarbejderne skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant.
  • Hvis I er færre end 10 medarbejdere skal I stadig samarbejde om arbejdsmiljøet, men det behøver ikke være i en formel organisation. Det kan fx ske på et personalemøde.

 

Lederens opgaver

Lederen er arbejdsgiverens repræsentant i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Lederen deltager aktivt i arbejdsmiljøorganisationens arbejde, og har både pligt og ret til at gøre det, der skal til for at sikre et godt arbejdsmiljø.

 

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af medarbejderne og har til opgave at sætte fokus på sikkerhed og sundhed i virksomheden. Det betyder ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten skal lave alt det praktiske arbejde, men han eller hun skal medvirke til at sikre et godt arbejdsmiljø og have fokus på tilløb til arbejdsmiljøproblemer, så de kan forebygges.

 

Tillidsrepræsentantens opgaver

Tillidsrepræsentanten vælges ligeledes af medarbejderne og skal i bred forstand varetage medarbejdernes interesser i forhold til ledelsen. Tillidsrepræsentanten har også en rolle i arbejdet med eksempelvis trivsel og stress. Mange steder er tillidsrepræsentanten med i arbejdsmiljøorganisationen. En tillidsrepræsentant kan også vælges som arbejdsmiljørepræsentant blandt de ansatte, og derved varetage begge funktioner.

 

Medarbejdernes opgaver

Den enkelte medarbejder skal tage et aktivt medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det betyder blandt andet, at man bakker op om arbejdsmiljøorganisationens arbejde og følger de regler der er givet for arbejdet. Medarbejderne kan medvirke konstruktivt til at øge fokus på arbejdsmiljøet og til at opbygge en kultur, hvor et godt arbejdsmiljø er en naturlig del af hverdagen. Medarbejderne skal omvendt også gøre ledelsen opmærksom på de fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden og sundheden.

 

Få inspiration og læs mere

BFA Handel har udarbejdet siden Lukop.nu med historier, inspiration og eksempler til arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Indholdet bygger på erfaringer og eksempler fra en lang række butikker.

Reglerne om arbejdsmiljøorganisationens arbejde og opgaver er beskrevet i en bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet: