Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Nyheder om godt psykisk arbejdsmiljø

Nyheder om trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø. Her finder du artikler om gode værktøjer, viden og metoder. Materialet er udviklet til medarbejdere, ledere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationerne i detailhandlen. Udviklet af BFA Handel.

1. juli 2021
Sommeren kommer: Tag godt imod de unge nyansatte

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer i butikken. En høj social kapital er også med til at give øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

15. marts 2021
Corona i butikken – uden konflikter: Fem nye film fra BFA Handel

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer i butikken. En høj social kapital er også med til at give øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

20. november 2020
Pjece: Introduktion til Detdumærker.dk

BFA Handel har udgivet en introduktionspjece til hjemmesiden Detdumærker.dk om trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø i butikkerne

14. maj 2020
To pjecer om roller i arbejdsmiljøet

BFA Handel har udarbejdet to vejledninger om roller og ansvar i det daglige arbejde for et godt arbejdsmiljø i butikken. Pjecerne retter sig mod hhv. medarbejderrepræsentanter og ledere.

1. april 2020
Fire hurtige om social kapital

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer i butikken. En høj social kapital er også med til at give øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

31. marts 2020
APV med dialogmetoden

Dialogmetoden er en god måde at tage fat på det psykiske arbejdsmiljø i en åben snak mellem medarbejdere og ledelse – fx på et personalemøde.