Branchefællesskabet for arbejdsmiljø
Søg

Nyhedsoverblik

14. maj 2020
To pjecer om roller i arbejdsmiljøet

BFA Handel har udarbejdet to vejledninger om roller og ansvar i det daglige arbejde for et godt arbejdsmiljø i butikken. Pjecerne retter sig mod hhv. medarbejderrepræsentanter og ledere.

1. april 2020
Fire hurtige om social kapital

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer i butikken. En høj social kapital er også med til at give øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

31. marts 2020
APV med dialogmetoden

Dialogmetoden er en god måde at tage fat på det psykiske arbejdsmiljø i en åben snak mellem medarbejdere og ledelse – fx på et personalemøde.