Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

To pjecer om roller i arbejdsmiljøet

BFA Handel har udarbejdet to vejledninger om roller og ansvar i det daglige arbejde for et godt arbejdsmiljø i butikken.

BFA Handel har udarbejdet to vejledninger om roller og ansvar i det daglige arbejde for et godt arbejdsmiljø i butikken.

  • “Arbejdsmiljørepræsentantens roller og opgaver” er en guide til de valgte medarbejderrepræsentanter.
  • “Pligter og ansvar for arbejdsmiljøet” er en guide til ledere og arbejdsgivere.

De to pjecer beskriver, hvilke regler og opgaver, som gælder for butikkernes arbejdsmiljø, og hvordan man som hhv. leder og medarbejder kan medvirke til at skabe sikkerhed, trivsel og arbejdsglæde. De fortæller også om, hvordan man i praksis kan samarbejde om opgaverne.

Et godt arbejdsmiljø er med til at give kunderne en god oplevelse, og det har hele forretningen gavn af.

Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef, COOP
Arbejdsgiverens ansvar

Fordi arbejdsmiljøet er arbejdsgiverens overordnede ansvar, er det også arbejdsgiverens ansvar, hvis arbejdsmiljøloven overtrædes – også selvom det er en leder eller medarbejder, der har overtrådt det ansvar, de selv har.

Som leder har ansvaret for, at der bliver fundet en løsning, hvis han eller hun bliver gjort opmærksom på et arbejdsmiljøproblem af en leder eller medarbejder. Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at løsningen er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, både når det gælder det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle

Som arbejdsmiljørepræsentant er du valgt af dine kolleger til at repræsentere dem i samarbejdet om arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Du kan som arbejdsmiljørepræsentant stille forslag til ledelsen om nye initiativer, forslag til løsninger på arbejdsmiljøudfordringer og bidrage til handlingsplaner.Du vil opleve, at du har forskellige roller, afhængig af den situation du står i:

  • Nogle gange er du medarbejderrepræsentant, hvor det er din opgave at give udtryk for, hvad de kolleger, der har valgt dig, mener om arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.
  • Nogle gange er du bindeled mellem medarbejderne og ledelsen. En rolle hvor du kan opleve, at du skal være med til at kommunikere forhold, som du er enig i, men også forhold, som du måske er uenig i.
  • Nogle gange har du en dialog med ledelsen, hvor du er forhandler, og hvor du skal argumentere for dine og dine kollegers synspunkter og ønsker til arbejdsmiljøet eller strategier, handleplaner og politikker på området.
  • Nogle gange er du repræsentant, fx hvis du er medlem af arbejdsmiljøudvalget eller deltager i andre udvalg og grupper, hvor I drøfter forhold og løsninger, som skal fungere for hele arbejdspladsen/virksomheden.