Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Belønning og anerkendelse

Man føler sig værdsat, når kolleger og chefer viser med ros og belønning, at de godt kan lide det, man gør. Uden det, kan man opleve frustration, udbrændthed og stress. Her får du viden om belønning og anerkendelse og  læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE: Se videoen sammen og tal om, hvordan I giver ros og feedback til hinanden

Viden om belønning og anerkendelse

Hvornår føler du dig værdsat? Og hvordan hjælper du andre med at føle sig værdsat?

Sådan kan I arbejde med anerkendelse og belønning

Hvis man ikke føler sig værdsat, kan det føre til frustration, udbrændthed og stress.

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Føler du dig værdsat?

Som medarbejder kan du stille dig selv en række spørgsmål i forhold til det at føle sig værdsat. Det handler både om belønning (konkret) og den måde I giver feedback til hinanden.

Dine behov – spørg dig selv: 
 • Hvorfor er belønning, anerkendelse, udvikling og løn vigtig for mig og hvad betyder allermest?
 • Hvad ønsker jeg at opnå? Er det anerkendelse i hverdagen, mere uddannelse, en ekstra fridag, mere i løn eller …?
 • Hvilken form for belønning har jeg mulighed for at opnå?
 • Føler jeg mig værdsat i hverdagen for den arbejdsindsats, jeg yder?
 • Kender du til kriterierne for at belønning (løn, bonus, tillæg og andre goder som fx efteruddannelse)? Hvis ikke så vær nysgerrig og forsøg at finde svarene.
Hvordan taler vi sammen?
 • Giver vi hinanden ros og positiv feedback i hverdagen (mellem kolleger og til/fra ledere)
 • Hvordan fortæller vi hinanden, når vi synes, at noget skal ændres? Er det rå kritik eller konstruktiv feedback?
 • Siger vi godmorgen og farvel, byder velkommen tilbage efter sygdom og fravær – og husker vi hinandens mærkedage?

Sådan kan du selv gøre

Når du har tænkt over spørgsmålene, kan du overveje, hvad du og dine kolleger selv kan gøre. Her er nogle eksempler, som andre har kunnet bruge:

Ros hinanden

Du kan være med til at skabe en kultur på din arbejdsplads, hvor I roser og giver hinanden positiv feedback for hjælpsomhed, en god indsats, det gode humør, den flotte vareopstilling med videre.

Ros og positiv feedback skal selvfølgelig altid være ærlig og oprigtig – ellers har det den modsatte effekt.

Fortæl om de små succeser

Du kan gøre din indsats synlig ved at fortælle, om de succeser, du oplever eller bidrager til i dagligdagen. Det kan for eksempel være:

 • En tilfredse kunde, der roste dig
 • At du tacklede en sur kunde godt
 • At den udstilling, du har sat op, har medført mersalg

Fortæller du ikke om dine gode oplevelser, bliver de heller ikke synlige for kolleger og leder. Dermed har de ikke mulighed for at anerkende og belønne dig for din indsats. Det kan være svært at fremhæve sig selv. For mange er det nemmere at rose en kollega.

Husk: Hjælp hinanden

Hvis du hjælper en kollega med at gøre et godt arbejde synligt, er der stor sandsynlighed for, at han eller hun også husker dig.

Til ledere

Anerkendelse og belønning

Det giver rigtig god mening at arbejde med mulighederne for at belønne dine medarbejdere og sikre, at de føler sig værdsatte.

Når anerkendelse og belønning bliver brugt klogt, er det et stærkt styringsinstrument, som du kan bruge til at nå virksomhedens mål.

Anerkendelse og belønning øger medarbejdernes involvering og motivation. Mens manglende anerkendelse og belønning kan føre til frustration, udbrændthed, stress og oplevelsen af at være værdiløs.

Videofilm

Filmen øverst på siden er et godt sted at begynde, fordi det er en opdigtet arbejdsplads. Tag den på dagsordenen til et personalemøde (se eventuelt under menupunktet “Materialer”, hvor der er en vejledning til personalemøder).

Husk: Se filmen grundigt inden mødet, så du præcis ved, hvad den handler om.

Personalemøde

Forbered dig godt på, hvad du vil sige på mødet. Tænk over om der skal komme en konklusion på mødet eller du har brug for tid til at tænke over det, der bliver sagt, inden du sætter handlinger i gang.

Hvis du er tydelig om forventningerne, når mødet begynder, sikrer du, at medarbejdernes forventning til konklusion og handlinger er i tråd med det, du har planlagt.

Hvis du vil bringe belønning og anerkendelse på banen, så brug materialet her på siden.

Det kan du gøre

Her er en række konkrete handlinger, som andre ledere har haft gode erfaringer med:

 

Tænk over disse ting

Belønning og anerkendelse
 • Hvornår vil jeg belønne en arbejdsindsats?
 • Hvilken form for belønning (anerkendelse, udviklingsmuligheder eller løn) har jeg mulighed for at give?
 • Husker jeg at anerkende mine medarbejderes indsats?
 • Gør jeg det også i konkrete situationer?
 • Synes mine medarbejdere, at jeg roser og anerkender retfærdigt?
 • Synes de, at det sker ud fra klare kriterier og uden forfordeling?
Årsager hos mig selv
 • Får jeg det gjort eller tænker jeg mest på det?
 • Hvad holder mig tilbage?
Kritik
 • Hvordan giver jeg kritik?
 • Er det konstruktivt eller blot kritisk?
 • Får jeg tænkt på, hvad medarbejderens baggrund og forudsætninger er?
Opbakning
 • Hvordan bakker jeg op om medarbejderne ?
 • I hvilke situationer gør jeg det?
 • Hvornår savner de, at jeg gør det?
Feedback og anerkendelse
 • Er der generelt en positiv, anerkendende og rosende kultur på arbejdspladsen?
 • Siger I godmorgen og farvel, takker for hjælp, byder velkommen tilbage fra sygdom, fravær og husker mærkedage?

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker:

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen har ikke en præcist defineret opgave i forbindelse med belønning og anerkendelse på arbejdspladsen. Der kan i jeres APV, trivselsundersøgelse eller kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller på anden vis være medarbejdere, der giver deres meninger til kende om fx:

 • Anerkendelse fra ledelsen og kolleger
 • At føle sig set, hørt og respekteret
 • Retfærdig behandling og fordeling af goder
 • Karakteren af ris og ros

Hvis der er positive meldinger, kan I bygge videre på jeres gode erfaringer. Hvis der er negative tendenser, så kan belønning og anerkendelse være et godt område, at arbejde med.

Det kan I gøre

Den hurtige metode

Er I en mindre arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med belønning og det at være værdsat, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på jeres oplevelser og tanker. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

 • Se filmen om belønning sammen.
 • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
 • Hvad kan vi gøre for at vi føler os mere værdsat?
En indsats med afsæt i en APV

I kan gennemføre en arbejdspladsvurdering, APV, med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, for at undersøge de faktorer som kan påvirke oplevelsen af anerkendelse og belønning.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

 • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og løsninger i fællesskab.
 • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker: