Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Forudsigelighed i hverdagen

Forudsigelighed handler om at få den nødvendige information på det rigtige tidspunkt. Det giver tryghed og fjerner uvished. Her kan du få mere viden om forudsigelighed og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE: Se videoen sammen og tal om, hvordan I skaber større forudsigelighed i hverdagen.

Viden om forudsigelighed i arbejdet

Det er godt at vide, hvad der er på vej. Det giver tryghed og tillid.

Sådan skaber I forudsigelighed i arbejdet

Læs her, hvad I kan gøre som medarbejder, leder eller medlem af arbejdsmiljøgruppen

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Hvad giver forudsigelighed for dig?

Tænk dit arbejde igennem og overvej:

 • Hvilke typer af informationer har jeg brug for, for at føle mig tryg og velinformeret? Får jeg dem?
 • Hvordan vil jeg gerne have den information, jeg har brug for? Og hvornår?
 • Hvad kan jeg selv gøre for at få tilstrækkelig med information?

Vær opmærksom på, at der nogle gange kan være begrænsninger for, hvad din leder kan informere om. Din leder kan have fortrolig viden om fx omstruktureringer eller afskedigelser, som han eller hun ikke kan dele med jer før tid.

Det kan du selv gøre

Tal med din leder om, hvad du gerne vil vide og hvornår

Føler du, at du får vigtige ting at vide i sidste øjeblik? For lidt information? For mange beskeder? Så giv din leder besked om, hvad du har brug for. Giver du  som medarbejder feedback på, hvad du  tænker eller føler, er ledelsen bedre i stand til at tilpasse den relevante information og skabe forudsigelighed i dit arbejde.

Følg med i beskeder og information

Bruger I opslagstavle, intranet eller måske møder? Det er vigtigt at kende og bruge de steder, du får viden. Husk selv at opsøge information, hvis du fx ikke har været på arbejde den dag, hvor der har været personalemøde. Læs også det, der kommer fra ledelsen med det samme, så du ikke overser noget.

Spørg, hvis der er noget du er i tvivl om

Vær også selv opsøgende, hvis der er noget du er i tvivl om eller mangler information om. Hvis du ikke kan få svar lige nu, så spørg, hvornår du kan forvente at få svar eller information.

Til ledere

Skab forudsigelighed

Overvej, hvad du som leder kan gøre for at skabe forudsigelighed for dine medarbejdere:

 • Er der klare retningslinjer for, hvornår og hvordan de bliver informeret? Er alle informerede, uanset hvornår de arbejder?
 • Ved alle, hvad der er planlagt for dem i den nærmeste fremtid? Bliver de informeret om væsentlige ændringer i god tid? Kender de deres arbejdstid i god tid? Ved de, hvem de skal arbejde sammen med i den nærmeste fremtid?
 • Er de usikre på, om der kan ske væsentlige ændringer i deres arbejde og på deres arbejdsplads i den nærmeste fremtid?
 • Er det klart for den enkelte, hvilke arbejdsopgaver og funktioner vedkommende har? Og hvad du forventer?
 • Står virksomhedens vision, strategi og indsatsområder klart for den enkelte?

Sådan kan du gøre

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker:

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen har ikke en præcist defineret opgave i forbindelse med forudsigelighed på arbejdspladsen. Der kan i jeres APV, trivselsundersøgelse eller kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller på anden vis være medarbejdere, der giver deres meninger til kende om fx:

 • Information ift. egne arbejdsopgaver, ledelsens planer eller ændringer og andre vigtige forhold
 • Omfanget af information
 • Relevansen af information
 • Hvordan og hvornår der gives information

Hvis der er positive meldinger, kan I bygge videre på jeres gode erfaringer. Hvis der er negative tendenser, så kan forudsigelighed være et godt område at arbejde med.

Sådan kan I gøre

Den hurtige metode

Er I en mindre arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med forudsigelighed, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på jeres oplevelser og tanker. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

 • Se filmen om forudsigelighed sammen.
 • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
 • Hvad kan vi gøre for at vi føler os mere bedre informeret og have en mere forudsigelig hverdag?
En indsats med afsæt i en APV

I kan gennemføre en arbejdspladsvurdering, APV, med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, for at undersøge de faktorer som kan påvirke oplevelsen af forudsigelighed i arbejdet.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

 • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og løsninger i fællesskab.
 • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker: