Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Indflydelse på arbejdet

Indflydelse på arbejdet handler om at have direkte medbestemmelse på egne opgaver og på de ressourcer og redskaber, der skal til for at løse dem. Her kan du få mere viden om værdien af indflydelse og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE: Se videoen sammen og tal om, hvordan I har indflydelse på opgaver i hverdagen

Viden om indflydelse på arbejdet

Indflydelse giver bedre trivsel og større tilfredshed i jobbet.

Sådan kan I skabe indflydelse

Graden af indflydelse afklares mellem medarbejdere og leder, måske også via arbejdsmiljøgruppen

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Har du indflydelse nok?

Hvis du ønsker mere indflydelse på dit arbejde i det daglige eller på mere overordnede beslutninger, så er her nogle spørgsmål, du kan overveje samt nogle ting, du kan gøre.

Din arbejdsgiver og leder kan også gøre en række ting for at give dig mulighed for indflydelse. Ligesom jeres arbejdsmiljøorganisation kan være med til at sætte tiltag i gang.

Tænk over

Her er nogle spørgsmål, du kan overveje i forhold til dine muligheder og dit behov for indflydelse:

 • Hvad er indflydelse for dig, og hvornår vil du gerne inddrages? Er det fx i forhold til, hvordan dit arbejde bliver udført eller hvilke arbejdsredskaber og tekniske hjælpemidler du bruger? Eller vil du gerne være med til at bestemme, hvordan dit arbejde bliver tilrettelagt, fx i hvilken rækkefølge dine opgaver bliver løst, og om du ønsker variation i opgaverne eller ej?
 • Foreslår du ind i mellem, hvordan dine opgaver kan løses, og bliver dine forslag behandlet seriøst?
 • Føler du, at der er tillid til dig, når du får ansvar for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse?
 • Har du indflydelse på de færdigheder og kompetencer, du bruger. Får du opgaver, der giver dig mulighed for at bruge noget af det, du er god til eller ønsker at udvikle?

Det kan du gøre

Tag en snak med din chef

Synes du, I kan gøre tingene smartere i butikken eller at noget bør være anderledes? Hvis du har gode ideer til forbedringer eller forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange, så tag en snak med din leder. Du kan måske bidrage med erfaringer, nye input og viden. Det viser engagement og giver indflydelse.

Vær aktiv ved møder

Møder internt på din arbejdsplads, informations- og personalemøder giver også mulighed for indflydelse, især hvis du deltager aktivt. Her bliver du informeret om, hvad der foregår i butikken og organisationen og har mulighed for at kommentere. Når du deltager aktivt, kommer du til orde og får dine synspunkter frem – og dermed får du indflydelse.

Tag ansvar og skab tillid

Du kan også få indflydelse, hvis du tager ansvar for opgaver og fuldfører dem godt. Det er med til at skabe tillid til dig og det du kan. Det kan fx aktivt informere din leder om forløbet i dine opgaver, og gøre opmærksom på, hvis der er uhensigtsmæssigheder eller andet din leder bør forholde sig til.

Ofte har du også viden om, hvad der fungerer godt og mindre godt. Ved at bidrage med denne viden og komme med forslag til ændringer, har du mulighed for at få indflydelse.

Kom med forslag til de tillidsvalgte

Du har mulighed for at få indflydelse gennem din arbejdsmiljø- eller SU-repræsentant. Du kan også vælge selv at bliver arbejdsmiljø- eller valgt repræsentant i samarbejdsudvalget.

Til ledere

Giv medarbejderne indflydelse

Indflydelse på opgaverne

 • Hvordan har medarbejderne indflydelse på det arbejde, de udfører? Kan de få mere indflydelse på deres eget arbejde (fx hvordan arbejdet udføres, hvilke arbejdsredskaber og tekniske hjælpemidler der bruges)?
 • Hvilke muligheder har de for at beslutte selvstændigt? Kan medarbejderen for eksempel selv tage stilling til om kunden kan få pengene tilbage, hvis der er reklamationer på varer?

Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet

 • Har medarbejderne medindflydelse på fx arbejdstid, på hvem man arbejder sammen med, på tilkaldevagter og hvilke opgaver, der er? Har de indflydelse på graden af variation i arbejdet og i hvilken rækkefølge arbejdsopgaverne løses?
 • Har medarbejderne indflydelse på, hvordan deres færdigheder og kompetencer bliver brugt? Fx på arbejdsopgaver, der kræver lige de færdigheder som den enkelte har. Har han/hun kompetencer, der er oversete, og hvordan finder du ud af det?
 • Kan medarbejderne foreslå udvikling af faglige kompetencer? Fx uddannelse, jobudvidelse eller særlige opgaver som fx at være mentor?
 • Har de mulighed for at bidrage med forslag til, hvordan de udfører arbejdet bedst muligt og løser eventuelle problemer, som fx hvordan de begrænser belastninger i forbindelse med løft af varer

Folk er forskellige

Vær opmærksom på, at alle ikke har samme ønsker til indflydelse og ansvar. Nogle har det bedst med kun at betjene kunder, andre vil gerne have forskellige typer af opgaver, fx bestilling af varer, opfyldning og varepræsentation, kundebetjening mv.

Sådan kan du gøre

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker:

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen har ikke en præcist defineret opgave i forbindelse med indflydelse på arbejdspladsen. Der kan I jeres APV, trivselsundersøgelse, kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller på anden vis være medarbejdere, der giver deres mening til kende om deres indflydelse på fx arbejdsmængden, det faglige indhold og de beslutninger, som ledelsen træffer omkring arbejdet.

Den hurtige metode

Er I en mindre arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med indflydelse på arbejdet, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på jeres oplevelser og tanker. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

 • Se filmen om indflydelse på arbejdet sammen.
 • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
 • Hvad kan vi gøre, for at få mere indflydelse? Er det det, vi ønsker?
En indsats med afsæt i en APV

I kan gennemføre en arbejdspladsvurdering, APV, med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, for at undersøge de faktorer som kan påvirke oplevelsen af indflydelse.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

 • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og løsninger i fællesskab.
 • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker: