Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Balance i krav og ressourcer

Der skal være en rimelig balance mellem kravene i arbejdet og de ressourcer, som er til rådighed. Både i forhold til mængden af arbejdsopgaver og indholdet af opgaverne. Her kan du få mere viden om krav i arbejdet og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE: Se videoen sammen og tal om, hvordan balancen er hos jer mellem krav og ressourcer

Viden om krav i arbejdet

Der skal være en god balance mellem kravene og de ressourcer, I har til rådighed.

Sådan kan I håndtere kravene i arbejdet

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Tænk over balancen

Som medarbejder kan du stille dig en række spørgsmål både i forhold til de mængden af opgaver og kravene til indholdet af de opgaver, du står overfor:

Mængden af opgaver:
 • Ved jeg, hvad min leder forventer af mig?
 • Har jeg tid nok til rådighed til at løse mine opgaver?
 • Hvordan ser mine arbejdsopgaver ud i løbet af en dag – kan jeg nå dem?
 • Oplever jeg at skulle løbe hurtigere end mine kolleger?
 • Skal jeg udføre mange forskellige opgaver på samme tid?
Indholdet af opgaverne:
 • Er der balance mellem mine opgaver og mit ansvar og de kompetencer, jeg har?
 • Har jeg mulighed for at lære nyt og udvikle mine kompetencer, så jeg kan klare de opgaver jeg skal?
 • Har jeg indflydelse på mit arbejde, så jeg kan klare de krav, der stilles?
 • Har jeg stressrelaterede symptomer, fx svært ved at sove, ondt i maven?
 • Er mit arbejde kedeligt, er jeg uengageret eller mangler jeg faglige udfordringer?
 • Skal jeg hyppigt håndtere følelsesmæssigt svære situationer som fx. vrede kunder, og hvordan påvirker det mig?

Det kan du gøre

Forbered dig til medarbejderudviklingssamtalen

Samtalen er din mulighed for én gang om året at sætte fokus på dit arbejde og din udvikling. Det er en god ide at sætte tid af til forberedelse. En løbende dialog med din leder er dog vigtig for at kunne foretage justeringer af de krav, der bliver stillet til dig.

Øv dig i at sige fra

Der kan være perioder med stor belastning og travlhed. Bliver perioderne for hyppige og strækker de sig over længere perioder, bør du i fællesskab med din leder drøfte, hvordan I løser det.

Vær dig bevidst om egne ressourcer

Det er din leder, som lægger rammer for dit arbejde. Men hvis du selv er bevidst om, hvor dine faglige kompetencer ligger, kan du også bedre forklare, hvilke krav og udfordringer din leder med fordel kan stille til dig.

Hjælp og støt hinanden

Kødannelse, mange kunder og arbejdsopgaver er dagligdag for dig i detailhandlen. I visse perioder er der ekstra pres på, og her gælder det om at hjælpe hinanden med de mange forskellige arbejdsopgaver.
Måske er der også behov for at hjælpe og støtte en kollega, der har været nødt til at håndtere en vred kunde

Til ledere

Skab balance mellem krav og ressourcer

Her er nogle spørgsmål, du som leder kan overveje for at skabe den rette balance mellem krav og ressourcer for dine medarbejdere:

Kvantitative krav til mængden af arbejde
 • Hvilke krav er der i de forskellige jobfunktioner?
 • Er der uklare eller modstridende krav i arbejdet?
 • Er jeg tydelig i min kommunikation til medarbejderne om, hvad jeg forventer af dem?
 • Er der overensstemmelse mellem opgaverne og den tid, der er til rådighed?
 • Er rammerne passende, så medarbejderne kan nå at udføre arbejdsopgaverne?
 • Har medarbejderne indflydelse på egne opgaver, så de kan håndtere kravene?
 • Er fordelingen af arbejdsopgaver og krav fordelt rimeligt mellem medarbejderne?
Kvalitative krav til indholdet af opgaverne
 • Har medarbejderne de fornødne personlige, faglige, sociale og tekniske ressourcer til at løse deres opgaver?
 • Giver medarbejdere udtryk for høj arbejdsbelastning eller træthed, eller har nogle medarbejdere symptomer på stress?
 • Er der medarbejdere, som virker uengagerede, og kunne det skyldes for lave krav?
 • Har medarbejderne indflydelse på deres arbejde og de rammer, det er fastlagt for arbejdet?
 • Står medarbejderne ofte i følelsesmæssigt svære situationer, fx at skulle håndtere vrede kunder, konflikter med kunder, tilbageholdelse af butikstyve eller er der risiko for røveri? Hvordan støtter jeg dem bedst som leder?

Sådan kan du gøre

Her er nogle forslag, som andre har kunne bruge. Det handler om at finde det, der virker bedst på netop jeres arbejdsplads:

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker:

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen har ikke en præcist defineret opgave i forbindelse med at fastlægge balancen mellem krav og ressourcer på arbejdspladsen. Der kan I jeres APV, trivselsundersøgelse, kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller på anden vis være medarbejdere, der giver deres mening til kende om kravene i arbejdet og balancen mellem krav og ressourcer.

Det kan være anledning til, at I tager emnet op i arbejdsmiljøgruppen.

Den hurtige metode

Er I en mindre arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med krav i arbejdet, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på jeres oplevelser og tanker. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

 • Se filmen om krav i arbejdet sammen.
 • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
 • Hvad kan vi gøre, for at få bedre balance mellem krav og ressourcer? Er det det, vi ønsker?
En indsats med afsæt i en APV

I kan gennemføre en arbejdspladsvurdering, APV, med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, for at undersøge de faktorer som kan påvirke oplevelsen af balance mellem krav og ressourcer.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

 • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og løsninger i fællesskab.
 • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker: