Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Mening i arbejdet

Der er en mening i arbejdet, når vi oplever, at der sammenhæng og formål med de opgaver, vi løser på jobbet. Her kan du få mere viden om mening i arbejdet og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE: Se videoen sammen og tal om, hvordan I skaber mening i arbejdet for alle

Viden om mening i arbejdet

Et meningsfuldt arbejde er med til at styrke arbejdsglæde og trivsel i butikken

Sådan kan I skabe mere mening i hverdagen

I kan bidrage til en mere meningsfuld hverdag som både medarbejder, leder og medlem af arbejdsmiljøgruppen

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Hvad giver mening for dig?

Tænk dit arbejde igennem og overvej:

 • Hvad giver mig mening i arbejdet? Og giver mit arbejde mig det?
 • Har mit arbejde et formål og er det i overensstemmelse med mine personlige værdier?
 • Har jeg mulighed for at gøre en god indsats?
 • Gør jeg en forskel?
 • Hvad kan ledelsen, mine kolleger og jeg selv gøre for at skabe mening i arbejdet?

Det kan du selv gøre

Bliv bevidst om, hvad der giver mening for dig

Gør dig bevidst om din arbejdssituation og spørg dig selv, hvad du kan bidrage med for at skabe mening i dit arbejde. Hvad kan dine kolleger og leder gøre?

Meld ud

Din situation kan ændre sig, så hvis din opfattelse af meningsfyldt arbejde ændrer sig, bør du være opmærksom og reagere.

Vær godt rustet til arbejdsopgaverne

Når du føler dig godt rustet til dine arbejdsopgaver, giver arbejdet du udfører ofte også god mening. Det er derfor en godt at være indstillet på at lære nyt og desuden være opmærksom på egne kompetencer og udvikling.

Støt op om fællesskabet

Mange vægter mening i forhold til den sociale del på arbejdspladsen højt. I skaber et godt socialt fællesskab ved fx at være opmærksom på omgangstonen og væremåden.

Sociale aktiviteter handler også om at deltage i møder og fælles arrangementer og eventuelt selv tage initiativ.

Til ledere

Hvad giver mening for dine medarbejdere?

 • Ved du, hvad mening i arbejdet er for hver af dine medarbejdere?
 • Hvordan kan du skabe mening i arbejdet for dine medarbejdere? Hvad kan kollegerne og den enkelte medarbejder gøre?
 • Kan årsagen til brok og utilfredshed være manglende mening i arbejdet?
 • Mangler dine medarbejdere motivation, viser de tegn på kedsomhed, aggression, apati og afmagt? Kan det være et udtryk for manglende mening i arbejdet?
 • Er det tydeligt for dine medarbejdere, hvordan den enkeltes arbejde bidrager til butikkens samlede resultat?
 • Er der et godt socialt fællesskab på arbejdspladsen, og hvordan kan du være med til at styrke det?

Det kan du gøre som leder

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker:

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen har ikke en præcist defineret opgave i forbindelse med god omgangstone på arbejdspladsen. Der kan I jeres APV, trivselsundersøgelse, kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller på anden vis være medarbejdere, der udtrykker deres holdning til fx:

 • Meningen med arbejdet
 • Engagement og motivation
 • Tilfredshed i forhold til jobbet

Hvis der er positive meldinger, kan I bygge videre på jeres gode erfaringer. Hvis der er negative tendenser, så kan mening i arbejdet være et godt område at arbejde med.

Sådan kan I gøre

Den hurtige metode

Er I en mindre arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med mening i arbejdet, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på jeres oplevelser og tanker. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

 • Se filmen om mening i arbejdet sammen.
 • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
 • Hvad kan vi gøre for at vi føler os mere bedre informeret og have en mere forudsigelig hverdag?
En indsats med afsæt i en APV

I kan gennemføre en arbejdspladsvurdering, APV, med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, for at undersøge de faktorer som kan påvirke oplevelsen af mening i arbejdet.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

 • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og løsninger i fællesskab.
 • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker: