Branchefællesskabet for arbejdsmiljø.
Søg

Hjælp og støtte

Social støtte handler om at give hinanden hjælp, støtte og vejledning. Det kan også forstås bredere og handle om accept, tillid og anerkendelse. Her kan du få mere viden om social støtte og læse, hvad du kan gøre som medarbejder, som leder eller som medlem af arbejdsmiljøgruppen.

VIDEO - INSPIRATION TIL PERSONALEMØDE: Se videoen sammen og tal om, hvordan I hjælper, vejleder og giver feedback til hinanden

Viden om social støtte

Arbejdspladsens kultur har indflydelse på, hvordan I hjælper og støtter hinanden.

Sådan kan I hjælpe og støtte hinanden

Både medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøgruppen kan være med til at fremme hjælp og støtte.

Til medarbejdere

Til medarbejdere

Får du støtte? Giver du støtte?

Her er en række spørgsmål, der kan inspirere dig til at støtte og blive støttet i dit arbejde:

 • Beder du om hjælp, hvis du har brug for den? Hvis ikke, hvorfor er det svært for dig?
 • Har du bedt om hjælp eller støtte fra din leder eller en kollega? Fik du den?
 • Er I gode til at lytte til hinandens problemer omkring arbejdsopgaverne? Hjælper og støtter I hinanden?
 • Hvor mange deltager i det kollegiale fællesskab? Er nogen holdt uden for?
 • Bliver henvendelser omkring problemer taget seriøst og løst af din leder?
 • Kender du arbejdspladsens procedurer for håndtering af ubehagelige kunder, vold eller trusler om vold, butikstyveri og røveri?

Sådan kan du gøre

Her er nogle forslag til inspiration, som andre har kunnet bruge.

Sig til, hvis du har behov for hjælp

Det kan være svært for andre at finde ud af, om du har behov for hjælp. Derfor er det vigtigt, du selv siger til, også selvom du ikke nødvendigvis ved, hvad du ønsker støtte til. Det kan være, at du blot føler dig uklar på noget.

Støt og hjælp dine kolleger

Du kan støtte dine kolleger blot ved at være opmærksom. Står en kollega med en svær kunde eller opgave, kan du tilbyde din hjælp. Du kan stille dig til rådighed og lytte, hvis en kollega kommer til dig med problemer i forhold til en opgave. Her kan det være nyttigt for dig at vide, hvordan du bedst spørger og lytter.

Gør det kollegiale fællesskab stærkere

Vi har alle brug for at være en del af et fællesskab. Der vil altid være nogen, vi bedre kan stole på og dele problemer og udfordringer med, men du kan fremme det kollegiale fællesskab ved at være åben og fx tage godt imod nye kolleger, bakke op om sociale arrangementer og opfordre andre til også at bakke op om dem.

Du fremmer også fællesskabet ved enkle handlinger som at hilse, at smile og spørge ”kan jeg hjælpe dig?”, hvis en kollega ser ud til at have behov for hjælp.

At kunne tale med kollegerne om arbejdet giver også en følelse af fællesskab. Hvis du tager et problem op, viser du, at ”her kan vi tale om problemerne”. Anerkendelse fremmer også et godt kollegialt fællesskab.

Til ledere

Giver du støtte og opbakning?

Her er en række spørgsmål, der kan inspirere dig til at skabe støtte og opbakning for dine medarbejdere:

 • Er der medarbejdere, der har givet udtryk for, at de ønsker din eller kollegers hjælp? Fik de det?
 • Lytter og støtter medarbejderne hinanden?
 • Er nogen medarbejdere lukket ude af det kollegiale fællesskab?
 • Tager du henvendelser omkring udfordringer eller problemer seriøst? Hvordan bidrager du til en løsning?
 • Har nogle medarbejdere svært ved at klare opgaverne alene? Mangler de nødvendige forudsætninger (faglige eller personlige) for at udføre opgaverne? Eller føler sig utrygge ved at tage ansvaret for opgaverne?
 • Har nogle medarbejdere svært ved kunder, der taler grimt til dem? Hvordan hjælper du dem til at håndtere det?
 • Har I procedurer for, hvordan medarbejdere håndterer vold eller trusler om vold, butikstyveri og røveri?

Sådan kan du gøre

Her er nogle forslag til inspiration, som andre har kunnet bruge. Det handler om at finde frem til det, der virker bedst på jeres arbejdsplads:

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker:

Til arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

Arbejdsmiljøgruppen har ikke en præcist defineret opgave i forbindelse med social støtte og hjælp til koller på arbejdspladsen. Der kan i jeres APV, trivselsundersøgelse eller kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller på anden vis være medarbejdere, der efterspørger mere hjælp og støtte fra kolleger og ledelse.

I så fald vil det være en god ide at tage emnet op i arbejdsmiljøgruppen.

Hvis der er positive meldinger, kan I bygge videre på jeres gode erfaringer. Hvis der er negative tendenser, så kan belønning og anerkendelse være et godt område, at arbejde med.

Det kan I gøre

Den hurtige metode

Er I en mindre arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med social støtte i hverdagen, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på jeres oplevelser og tanker. Til slut kan I sammen vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

 • Se filmen om social støtte sammen.
 • Snak om filmen: Hvordan er det hér hos os?
 • Hvad kan vi gøre for at styrke en kultur, hvor vi hjælper og støtter hinanden?
En indsats med afsæt i en APV

I kan gennemføre en arbejdspladsvurdering, APV, med særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, for at undersøge de faktorer som kan påvirke, hvordan I hjælper og støtter hinanden i det daglige arbejde.

Der er flere måder at gennemføre en APV:

 • Dialogmetoden, hvor I på et personalemøde afdækker problemerne og diskuterer årsager og løsninger i fællesskab.
 • Spørgeskemametoden, hvor I indsamler medarbejdernes holdninger og oplevelser på skrift, og derefter finder årsager og løsninger enten i arbejdsmiljøgruppen eller på et personalemøde.

Værktøjer og links

Relaterede sider på Det du mærker: